momentálne ste na stránke:

HISTÓRIA OBCE   

  
 

:: menu  

 

:: reklama  


 
Cestovateľský server

 
  počet obyvateľov: 866
rozloha: 1 313 ha
prvá zmienka : rok 1 640
okres Čadca - kraj Žilinský
región: ZMO Kysuce
telefonická predvoľba (CA/ZA): 041

Fotografie - galéria

 
 
 

História:
História obce Radôstka bola čiastočne spojená s históriou Starej Bystrice, staršej známejšej sestry, kam aj dnes mnohí Radôšťania mieria, ak hľadajú lekársku starostlivosť (Surovka je legenda), alebo kultúrny dom, donedávna aj bohoslužby. Pred niekoľkými rokmi sa však podarilo postaviť v Radôstke kostol, ktorý odbremenil miestnych od vzdialenej cesty do Starej Bystrice a tým čiastočne zrušil dlhovekú závislosť Radôstky od Starej Bystrice. Napriek tomu však hovorme o Radôstke samostatne.

Najstarší urbársky zápis pochádza z roku 1712 a o obci hovoril ako o Radiwsztka, neskôr o 24 rokov sa spomína ako Radovska a potom ako Radvostka. Maďarská podoba názvu je Radvostka. Áno, aj Maďari mali pomenovanie pre túto Kysuckú obec vo svojich mapách a záznamoch. V roku 1920 sa však zachováva Radôstka a najmä vďaka čoraz väčšiemu využívaniu písania a archivácie, ako aj vďaka ustálenejším politickým vplyvom sa už viac menej nikde na Slovensku neskôr nestretávame so zmenami názvov obcí. Podoba z roku 1920 zostáva dodnes. Aj miestni sú presvedčení, že názov obce bude odvodený od slova radosť. Aj keď história obce nebola vždy radostná, možno že naschvál to meno? Odborníci sa však prikláňajú k pomenovaniu podľa staroslovanského boha Radhošťa.

Prví Radôšťania sa usadili najskôr na Černatíne a odtiaľ prechádzali nižšie. Po Černatíne to bol Krasotín a neskôr celá rozloha súčasnej obce. Samozrejme, že vychádzame z vedeckých skúmaní a poznatkov, preto nie je vylúčené, že sa miestne doliny mohli osídliť ešte před Černatínom. Osídlenie mohlo prebehnúť aj vďaka valašskej kolonizácií aj zo strany obyvateľov neďalekej Starej Bystrice v priebehu 17 storočia.
Absolútne prvá zmienka o obci pochádza z roku 1662. Pôvodne ako malá osada Starej Bystrice sa stala samostatnou obcou až po odstrhnutí. Strečnianske panské zápisy nám dokazujú už z roku 1712 že má obec menom Radôstka svojho richtára, ako aj 16 hospodárstiev a 19 osád. Najstaršou osadov je tá „U Fuskov“, keďže v minulosti sa práve odtiaľto začalo šíriť husté osídľovanie až do okolia. V tomto roku sa taktiež dozvedáme z písomných prameňov, že majiteľom obce je Ján Jakub z Löwenburgu a okrem Radôstky vlastní tiež obce Teplička nad Váhom, Stará Bystrica, Nová Bystrica, Klubina, Oškerda, Riečnica (dnes zaniknútá obec, ktorá ustúpila vodnej nádrži Nová Bystrica), Strečno.

Počas II. Svetovej vojny do koncentračného tábora odvliekli Filipa Kubalu, zabili Petra Surovca a Nemci pri dverách vlastného domu zastrelili Gašpara Strnádla za pomáhanie partizánom. Až po vojne vybudovali cestu pretínajúcu obec a spájajúcu Lutiše s Radôstkou ako aj Starú Bystricu s Radôstkou.

Odjakživa, odkedy sa Radôstka začala osídľovať, nájdeme tu najviac pokladaný význam poľnohospodárstvu a chovu dobytka. Pôdu miestni získavali vyrubovaním lesov. Obec patrila Strečnianskemu panstvu a neskôr Tepličke nad Váhom. Veľký význam sa kládol spracovaniu dreva, ktorého tu bolo dostatok. Rezbárske výrobky, staviteľstvo a zručnosť v opracovávaní dreva si žiadali pílu. V 18. storočí sa začalo s ťažbou železnej rudy v Haviarke, ale dnes o tejto ťažbe nenájdeme žiadne vrty, žiadne dôkazy. Tiež sa zachovali zmienky o najmenej dvoch mlynoch.

Zaujímavosti z histórie:
Juraj Jánošík, slávny to náš zbojník, čo bohatým bral a chudobným dával a dočkal sa aj sfilmovanej podoby, sa taktiež pár krát objavil v Radôstke. Veď je to tu len na skok od Vrátnej, od Terchovej a tiež sa tu zastavil na návštevu svojej tety Cesnekovej v osade u Kadaši. Uhorčíkovci sa tu zastavili niekoľko krát, pobudli, nabrali sily a tiež narobili zmätok, keď sa všetci, čo im pomáhali, mali spovedať a byť potrestaní. Jánošík odtiaľto vyrazil do Klenovca, v ktorej ho chytili a neskôr popravili.

V polovici celého 18. storočia sa prejavila cholera, ktorá zabila 65 miestnych. Viacerí v tomto období utiekli do Chorvátska.

Od 18. 9. 1927 má obec svoj vlastný požiarny zbor

Nová škola, ktorá v roku 1969 nahradila starú, funguje dodnes. Budova je zároveň bytovkou pre učiteľov.
 

 

STARABYSTRICA.com - © Cestovanie.biz 2009/2010 - všetky práva vyhradené na fotografie, materiál a dizajn - privacy policy
Cestopisy: Miami, New York, Kapverdy, Stockholm, Londýn, Čadca, Čičmany, Cestovanie.NET  - Zábava: Slovenčiny.Com, Stará Bystrica, Vychylovka